پروژه 512 واحدی مسکن مهر البرز - ماهدشت کرج

زیربنا: 55000 مترمربع                                                                   کارفرما: وزارت مسکن و شهرسازی مبلغ قرارداد: 170 میلیارد ریا...

پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه زابل - زابل (اسکلت فلزی)

زیربنا: 6000 مترمربع - کارفرما: شرکت دربید - مبلغ قرارداد: 32 میلیارد ریال - وضعیت پیشرفت: 85 درصد

پروژه استخر ورزشی دانشگاه پردیس زابل و محوطه اطراف آن - زابل

زیربنا: 3800 مترمربع - وضعیت: اتمام سال 1388

پروژه استخر سازمان انرژی اتمی ایران و محوطه اطراف آن - تهران

زیربنا: 4500 مترمربع - وضعیت: اتمام سال 1387(تحویل قطعی)    

پروژه سالن ورزشی سازمان انرژی اتمی ایران و محوطه اطراف آن - تهران

زیربنا: 2700 مترمربع وضعیت: اتمام سال 1387(تحویل قطعی)

  • پروژه 512 واحدی مسکن مهر البرز - ماهدشت کرج

  • پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه زابل - زابل (اسکلت فلزی)

  • پروژه خوابگاه دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان و محوطه اطراف آن - گلپایگان

  • پروژه استخر ورزشی دانشگاه پردیس زابل و محوطه اطراف آن - زابل

  • پروژه استخر سازمان انرژی اتمی ایران و محوطه اطراف آن - تهران

  • پروژه سالن ورزشی سازمان انرژی اتمی ایران و محوطه اطراف آن - تهران

پروژه 512 واحدی مسکن مهر البرز - ماهدشت کرج

 


01 018 020 IMG_1278 IMG_1280 IMG_1284 IMG_1286 IMG_1288 IMG_2194 IMG_2209 IMG_2219 slide show_01

پروژه 512 واحدی مسکن مهر ماهدشت در قالب 32 بلوک 16 واحدی با زیربنای 55 هزار مترمربع در خرداد ماه 1389 در شهرستان ماهدشت استان البرز شروع شده و در حال حاضر 100 درصد پیشرفت داشته است. بلوک‏های ساختمانی این مجموعه در حال واگذاری به متقاضیان می باشد.